Topografiniai matavimai

Inžinerinių topografinių planų sudarymas

Inžinerinis topografinis planas (toponuotrauka) - tai brėžinys, kuriame atvaizduota vietovės situacijos schema su požeminėmis ir antžeminėmis komunikacijomis.

Inžinerinis topografinis planas rengiamas pradedant pastatų, statinių, komunikacijų ir teritorijų planavimo darbus.

Susisiekti dėl topografinių matavimų

Išpildomosios nuotraukos

Išpildomoji nuotrauka - fragmentas