Topografiniai matavimai

Inžinerinių topografinių planų sudarymas

Inžinerinis topografinis planas (toponuotrauka) - tai brėžinys, kuriame atvaizduota vietovės situacijos schema su požeminėmis ir antžeminėmis komunikacijomis.

Inžinerinis topografinis planas rengiamas pradedant pastatų, statinių, komunikacijų ir teritorijų planavimo darbus.

Susisiekti dėl topografinių matavimų