Sklypų kadastrinai (geodeziniai) matavimai

Žemės sklypų geodeziniai matavimai, tai procesas, kurio metu yra tiksliai nustatomos jūsų žemės plotas, jo ribos paženklinamos vietovėje ir parengiama nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

Žemės sklypo geodeziniai matavimai atliekami kai:

  • Įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;
  • Keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;
  • Formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse);
  • Perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;
  • Žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.
Susisiekti dėl geodezinių matavimų