Sklypų formavimo - pertvarkymo projektai (padalinimas, sujungimas)

Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Šiai paslaugai atlikti reikia pateikti:

  • Turimo žemės sklypo plano kopiją;
  • Pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą;
  • Apskrities viršininko leidimą ir rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygas;
  • Žemės sklypo įsigijimo dokumentus;
  • Savininko paso kopiją.
Susisiekti dėl formavimo - pertvarkymo projekto